ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.1/42 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านไสขาม
จำนวนผู้เข้าชม : 1229 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 มี.ค. 2563

 โรงเรียนบ้านไสขามประกาศผู้ชนะเสนอราคา ตามประกาศดังแนบ

สิ่งที่แนบมาด้วย : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา