ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านมะเดื่อหวาน
จำนวนผู้เข้าชม : 1623 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 มี.ค. 2563

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด