» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศโรงเรียนบ้านแม่โมกข์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : นางนันทรัตน์ แกมทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 165 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2563