ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 204/61(ฝ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกค์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
จำนวนผู้เข้าชม : 1228 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 13 มี.ค. 2563

 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 204/61(ฝ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกค์ (e-bidding)

สิ่งที่แนบมาด้วย : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา