ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » โรงเรียนบ้านท้องนายปาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๓/๖๑ ขนาด ๔ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านท้องนายปาน
จำนวนผู้เข้าชม : 1454 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 มี.ค. 2563

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด