ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ ขอประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูข้าราชการ ๒๐๔/๖๑ (ฝ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
จำนวนผู้เข้าชม : 1979 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2563

 โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ ขอประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๔/๖๑ (ฝ) ดังเอกสารแนบ

สิ่งที่แนบมาด้วย : ประกาศจัดจ้าง