ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศโรงเรียนบ้านควนยูง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านควนยูง
จำนวนผู้เข้าชม : 1454 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2563

ด้วยโรงเรียนบ้านควนยูง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมายเหตุ : โรงเรียนเปลี่ยนเบอร์โทรติดต่อเป็นหมายเลข 0637639684

 

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด