ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 204/61 (ฝ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านปากดอนสัก
จำนวนผู้เข้าชม : 1626 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2563

 ประกาศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 204/61 (ฝ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิ่งที่แนบมาด้วย : ประกาศจัดจ้าง