ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 204/61 (ฝ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
จำนวนผู้เข้าชม : 1431 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 ก.พ. 2563

 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 ขอประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูรายละเอียดตามเอกสารแนบ