ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » เรียกตัวลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ลักษณะจ้างเหมาบริการ)
ข้อมูลโดย : นางมาลี พันเส้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 1552 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 06 ม.ค. 2563
สิ่งที่แนบมาด้วย : รายละเอียดการเรียกตัว