ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล
ข้อมูลโดย : นางนันทรัตน์ แกมทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 1282 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2562
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด