ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรับโอนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและุบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : น.ส.กรรณิกา ประสงค์จินดา
จำนวนผู้เข้าชม : 1964 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 2562

 ประกาศรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด