ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๗ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
ข้อมูลโดย : ร.ร.ชุมชนบ้านใต้
จำนวนผู้เข้าชม : 1792 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 มี.ค. 2562

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด