ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ ขอยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.ชุมชนบ้านใต้
จำนวนผู้เข้าชม : 1548 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 มี.ค. 2562

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด