» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศโรงเรียนวัดวังไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดวังไทร
จำนวนผู้เข้าชม : 689 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 ธ.ค. 2561