ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 4 ห้องเรียน
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านศรีธนู
จำนวนผู้เข้าชม : 1786 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 ธ.ค. 2561

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 4 ห้องเรียน

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด