ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มกฏหมายและคดี
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 1,315 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติการโพสต์หรือแชร์ข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์140
2 คู่มือการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง349
3 คู่มือการดำเนินการทางวินัย156
4 คู่มือการดำเนินการอุทธรณ์149
5 คู่มือการดำเนินการร้องทุกข์153
6 คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่146
7 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน173
8 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินการสอนพิเศษในสถานศึกษา138
9 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน268
10 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน177
11 ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน เอกสารแนบ4203
12 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน189
13 มาตรการเร่งรัดและทบทวนการดำเนินการทางวินัย146
14 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นแชร์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา140