ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มกฏหมายและคดี
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 712 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติการโพสต์หรือแชร์ข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์16
2 คู่มือการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง18
3 คู่มือการดำเนินการทางวินัย15
4 คู่มือการดำเนินการอุทธรณ์17
5 คู่มือการดำเนินการร้องทุกข์16
6 คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่17
7 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน33
8 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินการสอนพิเศษในสถานศึกษา32
9 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน148
10 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน100
11 ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน เอกสารแนบ4109
12 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน110