ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มกฏหมายและคดี
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 1027 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติการโพสต์หรือแชร์ข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์106
2 คู่มือการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง111
3 คู่มือการดำเนินการทางวินัย116
4 คู่มือการดำเนินการอุทธรณ์108
5 คู่มือการดำเนินการร้องทุกข์113
6 คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่113
7 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน107
8 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินการสอนพิเศษในสถานศึกษา100
9 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน209
10 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน141
11 ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน เอกสารแนบ4154
12 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน150
13 มาตรการเร่งรัดและทบทวนการดำเนินการทางวินัย109
14 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นแชร์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา109