ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 1738 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 รายงานการประชุม ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 1/2561354
2 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 4/2560381
3 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 3/2560337
4 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 2/2560443
5 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 1/2560308
6 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 9/2559263
7 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 8/2559225
8 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 7/2559317
9 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 6/2559249
10 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 5/2559273
11 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 4/2559237
12 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 3/2559278
13 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 2/2559281
14 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 1/2559285
15 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 11/2558339
16 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 10/2558233
17 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 9/2558269
18 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 8/2558239
19 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 7/2558239
20 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 6/2558297
21 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 5/2558233
22 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 4/2558223
23 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 3/2558203
24 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป.และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 2/2558299
25 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 286
26 รายการประชุม ครั้งที่ 11/2557316
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557310