ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 4,708 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 รายงานการประชุม ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 1/2561838
2 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 4/2560910
3 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 3/2560959
4 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 2/2560888
5 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 1/2560734
6 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 9/2559803
7 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 8/2559751
8 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 7/2559892
9 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 6/2559744
10 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 5/2559797
11 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 4/2559773
12 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 3/2559834
13 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 2/2559866
14 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 1/2559894
15 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 11/2558847
16 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 10/2558793
17 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 9/2558924
18 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 8/2558765
19 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 7/2558797
20 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 6/2558843
21 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 5/2558753
22 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 4/2558761
23 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 3/2558698
24 รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป.และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 2/2558872
25 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 818
26 รายการประชุม ครั้งที่ 11/2557838
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557817