ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 9,060 ครั้ง

ขั้นตอนการศึกษาดูงาน
การขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
ต้นแบบออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่มลงทะเบียนออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 ผู้สนใจเมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าศึกษาดูงาน “องค์กรคุณธรรม” ต้นแบบ

ขั้นตอนที่ 3 ตอบแบบสอบถาม/แสดงความคิดเห็น

ขั้นตอนที่ 4 รับเกียรติบัตรการเข้าศึกษาดูงาน