ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 369 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย124
2 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ101
3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร63
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี105
5 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต99
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร94
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี113
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 3100
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 4118
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต80
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ143
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม98
13 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง149
14 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต84
15 มาตรการป้องกันการรับสินบน101
16 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม142
17 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ110
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส35
19 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต36
20 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 34