ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ นางนงลักษณ์...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 ก.ย. 2564
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 ก.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ก.ย. 2564
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ นายศักย์ระ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ก.ย. 2564
พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายศักย์ระพี ชัยรัตน์
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 ส.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ส.ค. 2564
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 ส.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 ส.ค. 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัต...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
17 ส.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ส.ค. 2564
ประชุมทางไกล VDO Conference ผ่านระบบ Zoom
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ส.ค. 2564
กิจกรรม “ทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ปี 4”
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ส.ค. 2564
กิจกรรมส่งเสริมความดี “ร่วมรักสามัคคี เสริมสร้างคุณธรรม ทำบุ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 ส.ค. 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพิ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ส.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ส.ค. 2564
อบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 ส.ค. 2564
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันป...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 ส.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 ส.ค. 2564
ร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ก.ค. 2564
ประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQ...
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
22 ก.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 ก.ค. 2564
ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดี ตามโครงการพัฒนาสำนักงานเ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ก.ค. 2564
เยี่ยมครอบครัวนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบเงินจากกองทุ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.ค. 2564
ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่เด็กชายณัฐพร เขียวบุญจันทร์...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 ก.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ก.ค. 2564
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ก.ค. 2564
ประชุมเทคนิคการจัดทำแนวทางและเขียนรายงาน Best Practice
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ก.ค. 2564
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ก.ค. 2564
ประชุมสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดำเนินงานตามประเด...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ก.ค. 2564
หน้า 1 / 32 (ทั้งหมด 936 รายการ)
1  2  3  ...  31  32  Next