ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 1986 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/256145
2 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ127
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2561145
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2561500
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 220
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 254
7 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/2560395
8 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/2560411
9 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560316
10 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560328
11 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560308
12 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2560386
13 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559328
14 รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559542
15 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559240
16 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559212
17 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559226
18 รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559331
19 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559272
20 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559322
21 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559219
22 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559230
23 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558194
24 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558240
25 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558200
26 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558306
27 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558184
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558270
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558272
30 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558275
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558246
32 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558264
33 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557255