ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 6,323 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/256431
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2564236
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2563346
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2563518
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2562563
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25621,243
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25621,609
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25611,464
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561651
10 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ858
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25612,396
12 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25612,552
13 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 973
14 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 1,284
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25601,856
16 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25601,757
17 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560946
18 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560977
19 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25601,336
20 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25601,631
21 รายงานการประชุม ครั้ง 10/25591,392
22 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25591,943
23 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559748
24 รายงานการประชุม ครั้ง 7/25591,146
25 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25591,286
26 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25591,497
27 รายงานการประชุม ครั้ง 4/25591,466
28 รายงานการประชุม ครั้ง 3/25591,401
29 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559740
30 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559960
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558879
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/25581,130
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/25581,169
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255811,188
35 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558779
36 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/25581,086
37 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/25581,167
38 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558825
39 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/25581,135
40 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558853
41 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557974