ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 1471 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ29
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/256120
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2561241
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 129
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 179
6 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/2560288
7 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/2560290
8 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560225
9 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560233
10 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560167
11 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2560256
12 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559158
13 รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559346
14 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559178
15 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559118
16 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559156
17 รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559214
18 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559157
19 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559162
20 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559118
21 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559135
22 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558128
23 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558152
24 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558136
25 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558159
26 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558124
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558170
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558183
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558169
30 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558148
31 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558168
32 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557162