ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 2538 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25623
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2562119
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2561261
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561143
5 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ203
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2561260
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2561937
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 305
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 425
10 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/2560505
11 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/2560604
12 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560411
13 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560447
14 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560442
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2560533
16 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559507
17 รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559680
18 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559308
19 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559376
20 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559354
21 รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559514
22 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559416
23 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559454
24 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559301
25 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559323
26 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558294
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558389
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558301
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558457
30 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558308
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558414
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558363
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558361
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558350
35 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558356
36 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557403