ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 4,565 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2563134
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2562292
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2562655
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25621,086
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25611,029
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561448
7 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ623
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25611,555
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25611,990
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 655
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 911
12 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25601,272
13 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25601,362
14 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560719
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560765
16 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560981
17 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25601,246
18 รายงานการประชุม ครั้ง 10/25591,040
19 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25591,431
20 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559539
21 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559838
22 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559845
23 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25591,187
24 รายงานการประชุม ครั้ง 4/25591,102
25 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559990
26 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559545
27 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559749
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558644
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558874
30 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558832
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255810,713
32 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558575
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558831
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558837
35 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558608
36 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558806
37 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558646
38 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557707