ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 2952 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2562117
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2562420
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2561479
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561273
5 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ260
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2561359
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25611260
8 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 367
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 525
10 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/2560621
11 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/2560796
12 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560529
13 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560538
14 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2560605
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2560701
16 รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559655
17 รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559822
18 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559350
19 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559488
20 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559420
21 รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559688
22 รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559541
23 รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559538
24 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559378
25 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559426
26 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558361
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558507
28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558382
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/25584432
30 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558381
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558494
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558445
33 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558407
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558402
35 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558434
36 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557497