ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 5,325 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2563127
2 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/2563266
3 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2562391
4 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/2562858
5 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25621,271
6 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 4/25611,203
7 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2561522
8 ประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโบายฯ727
9 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25611,774
10 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25612,157
11 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 8/2560 753
12 ประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.รร. ครั้งที่ 7/2560 1,055
13 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 6/25601,482
14 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 5/25601,479
15 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4/2560800
16 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 3/2560846
17 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 2/25601,111
18 รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 1/25601,367
19 รายงานการประชุม ครั้ง 10/25591,159
20 รายงานการประชุม ครั้ง 9/25591,604
21 รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559622
22 รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559967
23 รายงานการประชุม ครั้ง 6/25591,007
24 รายงานการประชุม ครั้ง 5/25591,313
25 รายงานการประชุม ครั้ง 4/25591,268
26 รายงานการประชุม ครั้ง 3/25591,156
27 รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559622
28 รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559829
29 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558729
30 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558984
31 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558999
32 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/255810,887
33 รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558657
34 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558943
35 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558957
36 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558691
37 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558918
38 รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558726
39 รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557802