ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

สุ่มตรวจการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียน
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
21 มิ.ย. 2561
ตัวแทนรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
21 มิ.ย. 2561
ลงนามปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
18 มิ.ย. 2561
งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
29 ธ.ค. 2560
กิจกรรมการประดิษฐ์กระทง
โดย ร.ร.บ้านบางใหญ่
03 พ.ย. 2560