ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ. ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
โดย ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี
24 พ.ค. 2562
สวดมนต์ประจำสัปดาห์ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
โดย ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี
24 พ.ค. 2562
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสมัยคงคาได้ร่วมกันไปไหว้พระ สวดมนต์และเวียนเทียน
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
23 พ.ค. 2562
ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
22 พ.ค. 2562
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่วัดสวนป่า
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
19 พ.ค. 2562
นักเรียนโรงเรียนบ้านโฉลกหลำร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
17 พ.ค. 2562
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด เข้าร่วมรดน้ำผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
12 เม.ย. 2562
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
21 ก.พ. 2562
โครงงานคุณธรรม ปิ่นโตบุญ โรงเรียนบ้านกงหนิง
โดย ร.ร.บ้านกงหนิง
15 ก.พ. 2562
มอบสิ่งของบริจาค
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
21 ม.ค. 2562
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม โรงเรียนบ้านคลองสระ
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
13 ม.ค. 2562
โรงเรียนบ้านคลองสระร่วมถวายเทียนพรรษา
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
13 ม.ค. 2562
โรงเรียนบ้านคลองสระต้อนรับพระธุดงค์เพื่อร่วมกิจกรรมเผยแผ่พุทธศาสนา
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
13 ม.ค. 2562
สวดมนต์ ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
11 ม.ค. 2562
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้) ผลการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านควนราชา ชนะเลิศอันดับที่ 1
โดย ร.ร.บ้านควนราชา
09 ม.ค. 2562
มอบสิ่งของบริจาค
โดย ร.ร.วัดนทีวัฒนาราม
07 ม.ค. 2562
มอบสิ่งของบริจาค
โดย ร.ร.วัดนทีวัฒนาราม
07 ม.ค. 2562
ค่ายคุณธรรม
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
03 ม.ค. 2562
กิจกรรมมีจิตอาสา ร่วมด้วย ช่วยพัฒนา
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
03 ม.ค. 2562
กิจกรรมขยะในมือท่าน ลงถังเถอะค่ะ
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
03 ม.ค. 2562
กิจกรรมงานปีใหม่ 2562 โรงเรียนบ้านควนราชา
โดย ร.ร.บ้านควนราชา
28 ธ.ค. 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านควนราชาได้ร่วมกันพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน
โดย ร.ร.บ้านควนราชา
25 ธ.ค. 2561
ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอดอนสัก มอบทุนการศึกษา
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
23 ธ.ค. 2561
การเข้าค่ายคุณธรรมเครือข่ายโรงเรียนท่าทองอุแท
โดย ร.ร.วัดประสพ
22 ธ.ค. 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ร่วมกันปลูกต้นข้าวโพดเพื่อบำรุงทรัพยากรดินเนื่องในวันดินโลก
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
07 ธ.ค. 2561
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
07 ธ.ค. 2561
กิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ในวันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีจอ ของโรงเรียนวัดปากคู
โดย ร.ร.วัดปากคู
07 ธ.ค. 2561
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สอบนักธรรมชั้นตรี โท และเอก 29/11/2561
โดย ร.ร.วัดปากคู
29 พ.ย. 2561
สอบธรรมศึกษาสนามโรงเรียนวัดภูเขาทอง
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
29 พ.ย. 2561
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน​ โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
โดย ร.ร.บ้านโฉลกหลำ
21 พ.ย. 2561
หน้า 3 / 9 (ทั้งหมด 269 รายการ)
Previous  1  2   3  4  5  ...  8  9  Next