ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การประชุมชี้แจงการสร้างการรับรู้และการยอมรับจากทุกภาคส่วนในองค์กร
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 247 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2561

ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงการสร้างการรับรู้และการยอมรับจากทุกภาคส่วนในองค์กร โครงการการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ โดยใช้กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยนายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการ และนางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว พบปะและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน แบ่งกลุ่มวางแผนก่อนการเดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561