ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 346 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 พ.ย. 2561

 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษา ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการสอบแข่งขัน ณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนักเรียนสมัครสอบ ดังนี้ 1. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 242 คน 2. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 235 คน 3. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 963 คน 4. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 972 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,412 คน