ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 304 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 ต.ค. 2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 42/2561 ณ ห้องประชุม Video Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน มีประเด็นข่าวดังนี้ 1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 1.1 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 38 จาก 140 ประเทศทั่วโลก ในการจัดอันดับของ World Economic Forum ความสามารถทางการแข่งขัน ระดับโลก 4.0 1.2 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็น “ทุนมนุษย์” ที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.3 การพัฒนาการศึกษาที่จะทำให้คนไทยอยู่รอดได้ในศตวรรษที่ 21 2. เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู 2.1 การประชุมพัฒนาบุคลากรกลุ่มโรงเรียนพิเศษ วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 2.2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) วันที่ 26 – 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กทม. 2.3 การส่งเสริมกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา 2.4 ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา 2.5 การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 2- 3 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย 2.6 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี 2561 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงราย 3. แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. 3.1 โครงการ “รักษ์ภาษาไทย” การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย พัฒนาการอ่านการเขียน จนประสบผลสำเร็จ/สพป.แพร่ เขต 1 3.2 การนำนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)/สพป.แพร่ เขต 1 ทั้งนี้ สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.obectv.tv, www.youtube.com/obectvonline และ www.facebook.com/obectvonline