ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » จดหมายข่าวบอกกล่าวเล่าเรื่องโรงเรียนวัดพุฒ
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดพุฒ
จำนวนผู้เข้าชม : 371 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 ต.ค. 2561

 โรงเรียนวัดพุฒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปี พ.ศ.2561 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก เกียรติบัตร ระดับทอง และโล่รางวัล ระดับดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบรางวัล ดังกล่าวให้ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 มอบโดย นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแบบอย่างของการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป