ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 335 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 13 ก.ย. 2561

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูบรรณารักษ์หรือครูผู้รับผิดชอบห้องสมุดจาก 88 โรงเรียน คณะวิทยากรและคณะทำงาน 16 คน โดยนางสาวพิณิวรรณ อินทเชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กล่าวว่า ในที่ประชุมได้มีการจัดนิทรรศการ การบรรยายเติมเต็มสรุปองค์ความรู้ การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติการถอดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อต่อยอดประสบการณ์ให้นำไปสู่การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสถานศึกษาได้ และเพื่อเป็นการพัฒนาครูบรรณารักษ์หรือครูผู้รับผิดชอบห้องสมุดให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี