ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 353 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2561

นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาตัวแทนเครือข่ายโรงเรียน 11 คน โรงเรียนประชารัฐ 4 คน รวม 15 คน ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน 15 คน รวม 30 คน เป็นการพัฒนาตามหลักสูตรขยายผลพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. ที่จะเป็นตัวแทนหน่วยงานต้นสังกัด และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกต่อไป