ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีมอบเงินประทานอาหารกลางวันนักเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 742 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 ส.ค. 2561

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ มอบผู้แทนพระองค์ (หม่อมหลวงทรงลักษณ์ สวัสดิวัฒน์ นางสาวศรินดา จามรมาร และนางสาวธันย์ชนก วิริยะบูรณ์) มอบเงินประทานอาหารกลางวันนักเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท ซึ่งในวันนี้ได้มีพิธีมอบเงินประทานอาหารกลางวัน 3 โรงเรียนพร้อมกัน คือ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง อำเภอเมืองฯ โรงเรียนบ้านท่าใหม่ อำเภอท่าชนะ และโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง อำเภอไชยา ส่วนที่เหลืออีก 7 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านกงหนิง อำเภอกาญจนดิษฐ์ โรงเรียนบ้านม่วงลีบ อำเภอกาญจนดิษฐ์ โรงเรียนบ้านดอนเสาธง อำเภอดอนสัก โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ อำเภอท่าชนะ โรงเรียนวัดสองแพรก อำเภอชัยบุรี โรงเรียนบ้านไสดง อำเภอพระแสง และโรงเรียนบ้านควนนิยม อำเภอพระแสง โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนรับมอบเงินประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบให้แก่โรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ในโอกาสต่อไป ในการนี้ นายกฤษณะ นิคมประศาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง ได้รับมอบเงินประทานอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง จำนวน 20,000 บาท โดย ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมนายผัน หอมเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และบุคลากร ร่วมพิธีฯ ดังกล่าว