ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ (องค์กรคุณธรรม)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 514 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 ก.ค. 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ (องค์กรคุณธรรม) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การประชุมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” (องค์กรคุณธรรม) 2. เพื่อให้บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม” (องค์กรคุณธรรม) สามารถดำเนินการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 76 คน