ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและผู้นำคุณธรรมโดยใช้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 723 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2561

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและผู้นำคุณธรรมโดยใช้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม” (องค์กรคุณธรรม) และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้นำคุณธรรม) 2. เพื่อให้บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม” (องค์กรคุณธรรม) และผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้นำคุณธรรม) สามารถดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 120 คน