ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 352 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 ก.ค. 2561

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และ ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ได้พบปะพูดคุยกับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ใน 4 เรื่อง  สรุปได้ดังนี้ เรื่องที่ 1 การเอาใจใส่ติดตามการดำเนินการของโรงเรียน กรณีที่เขตพื้นที่การศึกษามีหนังสือแจ้งโรงเรียน ขอให้สุ่มสอบถามโรงเรียนบ้างว่า มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเรื่องนั้นๆ หรือไม่อย่างไร เรื่องที่ 2 การปฏิบัติงานขอให้ทุกคนปฏิบัติบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่องที่ 3 ขอขอบคุณทุกคน ที่ผ่านมาได้ช่วยปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในหลายๆ เรื่อง เช่น การประเมิน ITA, โรงเรียนคุณธรรม สพฐ., ค่ายเยาวชน...รักษ์พงษ์ไพร เป็นต้น เรื่องที่ 4 การใช้จ่ายงบประมาณของเขตพื้นที่การศึกษา ให้ใช้เงินอย่างคุ้มค่า จัดลำดับงานตามความสำคัญ