ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 376 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2561

28  มิถุนายน 2561 นายสุมนต์ ศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดงานฯ โดยได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามคำสั่งที่ 191/2561 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการได้ปรึกษาหารือและแบ่งภาระหน้าที่กันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1