ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ตัวแทนรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 440 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 มิ.ย. 2561

นายสัญญานนท์ พรหมมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปรกรณ์ จากคุณมณฑา วิญญโสภิต และคณะที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อการศึกษาในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยด่าน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 500,000 บาท นายทนุพันธ์ หิรัญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด่าน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ ดร.มณฑา วิญญโสภิต และคณะที่นำเงินบริจาคมาจัดหาเครื่องคอมฯ ให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น และในวันนี้ 21 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนบ้านห้วยด่าน ได้จัดงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาด้วย โดยมี นายชูชัย อุดมศรีโยธิน นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย คณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครู ผู้ปกครองและนักเรียนมาร่วมในพิธีรับมอบคอมพิวเตอร์ และร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมาก