ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเพื่อประสานความร่วมมือตามมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 485 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2561

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุมนต์  ศิริธรรม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อประสานความร่วมมือตามมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พ.ต.อ.เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และร.ต.อ.มนตรี เต็มไพโรจน์ รอง สว.ฯ ปรก.กก.สสฯ ภ.จว.สฎ. เข้าร่วมประชุม  ในการนี้ เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือตามมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีระเบียบวาระประชุมเพื่อทราบดังนี้ ๑. มาตรการการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ๒. แนวทางการป้องกัน ปราบปรามและการประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล ๓. แนวทางในการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และครูที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) หรือครูที่รับผิดชอบงานฝ่ายปกครองในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมผู้เข้าประชุม จำนวน ๗ คน