ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูต้นแบบการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศในโรงเรียน
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 516 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 มิ.ย. 2561

 นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูต้นแบบการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศในโรงเรียน ซึ่งสำนักงานบริหารเทคโ่นโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2561 เพื่อแนะนำการใช้งานเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติแก่โรงเรียนในพื้นที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรที่มีความรู้เรื่อง IP Address การติดตั้งและออกแบบระบบเครือข่ายเบื้องต้น เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 7 คน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1