ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมระบบทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 15/2561
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 357 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 เม.ย. 2561

 วันที่ 25 เมษายน 2561 นายผัน หอมเกตุ นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมรับชมการประชุมผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการประชุม ณ ห้องประชุม Video Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีประเด็นเด่น ดังนี้ 1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู 2.1 การประชุมผู้บริหารการศึกษา บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับมอบนโยบายการศึกษา 2.2 การประชุม ผอ.สพท. และ ศธ.จ.วันที่ 29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 2.3 อนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2.4 โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต จ.สุโขทัย และรับชมข้อราชการจาก สพฐ. 1. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 2. โครงการห้องเรียนสีเขียวอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา Green School Camp 3. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2561 4. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ