ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » แบบรายงาน การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลโดย : นายชาญชัย ชื่นพระแสง
จำนวนผู้เข้าชม : 835 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 เม.ย. 2561

 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

         ขอความร่วมมือให้โรงเรียนรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่3   โดยกรอกข้อมูลรายงานที่ gg.gg/engsurat