ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 734 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 เม.ย. 2561

วันที่ 2 เมษายน 2561  คณะบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สุราษฎร์ธานีฮอล์ล ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีนายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ในการนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานวันอนุรักษ์ไทย ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดดนตรีไทย การประกวดวาดภาพ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ เป็นต้น