ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดในการทำงานแก่ผู้ที่มารายงานตัวฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 557 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 มี.ค. 2561

 วันที่ 28 มีนาคม 2561  ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดในการทำงานในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ แก่ผู้ที่มารายงานตัวฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้มารายงานตัวฝึกประสบการณ์ฯ มีจำนวน 13 ราย โดยเป็นข้าราชการครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 3 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จำนวน 1 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จำนวน 1 ราย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง จำนวน 3 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน 4 ราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จำนวน 1 ราย