ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การอบรมครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 768 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2561

 วันที่ 17 มีนาคม 2561  นายไพจิตร  รักษาสรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าฝึกอบรมรมครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  ณ ห้องประชุมมนินทร์ - ชูศรี ปัจจักขะภัติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นสถานที่อบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล ให้กับโรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 ศูนย์ ได้แก่โรงเรียนบ้านโพหวาย โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 และโรงเรียนเทศบาล 5   ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยจัดให้มีการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม กำหนดส่งสัญญาณมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ทุกจังหวัด มีกำหนดการออกอากาศ 4 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1. วันที่ 17-19 มีนาคม 2561 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ช่วงที่ 2. วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และช่วงที่ 4 วันที่ 7 - 9 เมษายน 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย