ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 532 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2561

วันที่ 17 มีนาคม 2561 นายผัน หอมเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้พบปะกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา และสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และเขตเดียว เป็นหน่วยพัฒนาประจำจังหวัด ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561 หน่วยพัฒนาประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 14 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 27 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 18 ราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 62 ราย และมีคณะวิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม มีหน้าที่บริหารจัดการด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรและปฏิบัติหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา แนะนำ เสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมการพัฒนาตลอดระยะเวลาของการพัฒนา จำนวน 15 ราย