ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ครั้งที่ 4 ภาคใต้)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 559 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 มี.ค. 2561

 วันที่ 9 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 4 (ภาคใต้) และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 500 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็นใน 7 เรื่อง ได้แก่ เด็กเล็ก อาชีวศึกษา ครูอาจารย์ การจัดการเรียนการสอน ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ......   อุดมศึกษา และการศึกษาเอกชน