ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมการพิจารณาตรวจสอบแบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 443 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ก.พ. 2561

 วันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดประชุมการพิจารณาตรวจสอบการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   เพื่อติดตามและประเมินผลการติดตามการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของ สพฐ. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมี ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และคณะให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้แทน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11