ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศโรงเรียนบ้านโพหวาย เรื่อง การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านโพหวาย
จำนวนผู้เข้าชม : 724 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 ก.พ. 2561
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด