ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีมอบเงิน โครงการ สพฐ.รวมน้ำใจสู่อุทกภัยภาคใต้
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 365 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2561

วันที่ 11 มกราคม 2561  ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสัญญานนท์  พรหมมณี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและบุคลากรที่ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการ สพฐ.รวมน้ำใจสู่อุทกภัยภาคใต้ รวมน้ำใจสู่อุทกภัยภาคใต้ จำนวน 2,000,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมครั้งล่าสุด จัดสรรตามความเสียหายในแต่ละเขตพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 4,900,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งมอบความช่วยเหลือนี้แก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบต่อไป  ณ โรงแรมเดอะวันบูติค อำเภอเมืองฯ จังหวัดสตูล