ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ล/๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด ๔ ห้อง ของโรงเรียนบ้านศิลางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านศิลางาม
จำนวนผู้เข้าชม : 603 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2561

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด