ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 11145 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 ม.ค. 2561

 วันที่ 7 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจัดสอบ 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) (สายที่ ๑) มีผู้สมัครสอบ จำนวน 452 คน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) (สายที่ 1) มีผู้สมัครสอบ จำนวน 157 คน และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มีผู้สมัครสอบ จำนวน 635 คน รวมผู้สมัครสอบทั้งสิ้น จำนวน 1,244 คน โดยมีนายสุมนต์ ศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี